نوشتن مطالب

8 سال سابقه
0/5(0 بازخورد)

من یک فریلنسر هستم حدود 10 سال هست در این زمینه کار میکنم بسیار پیش آمده که در خانه پای سیستم نشسته­ ایم و پروژه­…

8 سال سابقه
0/5(0 بازخورد)

بسیار پیش آمده که در خانه پای سیستم نشسته­ ایم و پروژه­ های مختلفی را انجام می ­دهیم و در قبالش پول دریافت می ­کنیم.…

8 سال سابقه
0/5(0 بازخورد)

من یک فریلنسر هستم حدود 10 سال هست در این زمینه کار میکنم بسیار پیش آمده که در خانه پای سیستم نشسته­ ایم و پروژه­…

  • هزینه پروژهبرآورد ساعت 18 ﷼ برای 40 ساعت

روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در…

  • سطح پروژهسطح معمولی
  • مدت زمان پروژه3 تا 6 ماه
  • نوع انجامنوع انجام: از راه دور
  • بودجهبودجه: قیمت ساعتی
  • مهلت پروژه۱۴۰۱-۱۱-۰۲
  • بوشهر
  • سطح پروژهذخیره
  • نمایش پروژه